کوچ سلامتی به خانه ساوجی‌ها

سرپرست معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی، خدمات درمانی و بهداشتی ساوه گفت: خود مراقبتی به عنوان پنجمین گام طرح تحول نظام سلامت در کشور با جلب مشارکت ه...

علمی
https://eitaa.com/joinchat/3099459780C3c72d264da