سن ایچ ماندگار شد

سرپرست اداره ورزش و جوانان گفت: براساس تفاهم صورت گرفته با مدیران سن ایچ حضور تیم در این شهرستان ماندگار شد....

ورزشی
https://eitaa.com/joinchat/3099459780C3c72d264da