*روح الله عالم زاده

صاحب امتیاز و مدیر مسئول

 

یکی از گرفتاری هایی که گویا کشور از آن رهایی ندارد، مشت زنی و تسویه حساب دائمی دو جریان سیاسی ( اصلاح طلبان و اصولگرایان ) با یکدیگر است.

متاسفانه رفتار غیر حرفه ای این دو جریان سیاسی باعث شده تا در مقاطع حساس، به جای آنکه شاهد تاثیرات مثبتی از این دو در اداره امور باشیم، صحنه های رقت انگیزی از یقه گیری های سیاسی حضرات اصولگرا و اصلاح طلب را به نظاره بنشینیم و غصه بخوریم.

به عنوان نمونه، اگر نظام بنای ورود به بحث مبارزه با فساد را داشته است، بلافاصله این دو جریان سیاسی وارد معرکه شده اند تا با هر اهرم و دستاویزی یکدیگر را بر کرسی مفسد و جایگاه متهم بنشانند و یک گرد و غبار اساسی از  تن یکدیگر بتکانند!

در سایر مقاطع نیز همین گونه رفتار کرده اند: مثلا، در خصوص حوادث روزهای اخیر به خوبی دیدیم که بعضی از چهره های اصلاح طلب چگونه قبل از اعلام خبر فوت خانم مهسا امینی، رخت ماتم بر تن کرده بودند و به محض اینکه خبر فوت این خانم عزیز اعلام شد، به طرفه العینی دست به توییت شدند، فریاد وامصیبتا سر دادند، فضای سیاسی کشور را ملتهب ساختند و چنان اشکی ریختند که انگار با این وقایع تلخ در زمانی که بر سریر قدرت تکیه داشتند، بیگانه بودند!

در آن سو نیز ، اصولگرایان همواره نسبت به اصلاح طلبان دست به دشنه بوده اند تا در فرصت مناسب، خرخره بدرند! که برخی از جنجال های غیر متعارف آنان بر سر قضیه برجام، گرانی بنزین، حوادث آبان ماه و… تنها نمونه هایی از رفتار بچگانه شان در مواجهه با جناح اصلاح طلب بوده است.

🔹حال باید بپرسیم که آیا وقت آن نرسیده تا این دو جناح سیاسی قاعده بازی را فرا بگیرند و حرفه ای عمل کنند؟ واقعا چه وقت قرار است موثرین اصلاح طلب و اصولگرا بفهمند که ورود به مسایل حساس و خطیر مملکتی به هیچ وجه شباهتی به ورود به رینگ بوکس ندارد و آیا این آقایان نباید بدانند که در سیاست ورزی داشتن سبک، شخصیت و وزانت یک اصل و شاخصه مهم است؟

و به راستی چرا عقلا و خردمندان این دو جریان سیاسی، عنان امور را به دست نمی گیرند تا عده ای تندرو با گرفتن کارت قرمز از زمین بازی اخراج شوند و دود بلاهت ها و ندانم کاری هایشان به چشم مردم نرود؟