نقشِ وَشق

۱۲ سال از حضور وَشق در ساوه می گذرد و امروز در کنار تمام حمایت‌ها برای حفظ و افزایش جمعیت آن در منطقه شکار ممنوع خرقان، دست هنر نیز به یاری آمده تا ز...

گزارش
https://eitaa.com/joinchat/3099459780C3c72d264da