اناری که از ساوه نیست

بازارهای ساوه در روزهای پایانی شهریور در حالی خبر از رسیدن انار می‌دهند که باغ‌های این شهرستان مژده رسیدن این میوه بهشتی را به مهر ماه موکول کرده‌اند...

اقتصاد
https://eitaa.com/joinchat/3099459780C3c72d264da