«حسین ذبیحی» اظهار کرد: این میزان اشتغال در قالب ۵۷۰ پرونده به صورت کارآفرینی به مددجویان و کاریابی به کارآفرینان واجد شرایط پرداخت شده است.

وی اضافه کرد: با استفاده از این تسهیلات ۱۰۰ مددجو به صورت کاریابی در فرصت های شغلی ایجاد شده از سوی کارآفرینان مشغول بکار شده و ۴۷۰ مددجو نیز به صورت کارآفرینی برای خود شغل ایجاد کرده اند.

ذبیحی یادآور شد: این مددجویان حداقل تا ۱۸ ماه زیر نظر کارشناسان اشتغال این کمیته به فعالیت خود ادامه می دهند تا در مسیر ایجاد کسب و کار پایدار قرار بگیرند و پس از آن در صورت موفقیت در حرفه به مرحله خودکفایی می رسند.

وی گفت: هرکدام از مددجویانی که در این مسیر به مرحله خودکفایی نرسند همچنان زیر پوشش خدمات کمیته امداد خواهند ماند و در ادامه مسیر از حمایت های اشتغال و معیشت برخوردار خواهند بود.

رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) ساوه اظهار کرد: سال گذشته در ازای اشتغال هر مددجو حداکثر تا سقف یک میلیارد ریال تسهیلات پرداخت می شد اما امسال این میزان با استفاده ازمنابع در اختیار کمیته امداد امام خمینی (ره) و تسهیلات دولتی به حدود ۲ میلیارد ریال افزایش پیدا می کند.

هم اکنون در این شهرستان چهار هزار و ۷۰۰ خانواده تحت پوشش حمایت های کمیته امداد امام خمینی (ره) بوده که ۷۵ درصد آنان در مناطق شهری و ۲۵ درصد در مناطق روستایی هستند.

همچنین درصد از خانواده های تحت پوشش شامل زنان سرپرست خانواده هستند و یک هزار و ۵۶۰ نفر از مددجویان متشکل از دانش اموزان بی بضاعت است.