مجید امیرحسینی اظهار کرد: هم اکنون در دشت های این شهرستان ۵۰۰ دستگاه کنتور حجمی هوشمند بر روی چاه ها به منظور کنترل بهره برادری نصب شده و به طور مستمر از سوی گروه های نظارتی بازدید می شود.
وی با بیان اینکه سال گذشته با همکاری بهره برداران ، ۱۰۰ حلقه از چاه های مجاز شهرستان به این ابزار تجهیز شده است یادآور شد: امسال نیز نصب ۱۰۰ دستگاه کنتور هوشمند در دستور کار قرار گرفته که تا کنون ۱۲ مورد از آنها نصب شده است.
امیر حسینی یادآور شد: بر اساس تاکیدات قانون نصب کنتور حجمی آب در چاه های مجاز به عهده بهره بردار بوده که بر اساس اعلام کارشناسان امور آب آنان باید نسبت به نصب این ابزار نظارتی اقدام م کنند.
وی اضافه کرد: امسال قانون گذار به منظور تشویق بهره برداران برای نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه های مجاز بسته های تشویقی را اعمال کرده است و در صورت عدم نصب کنتور میزان آب بها ۲ برابر حجم پروانه محاسبه و دریافت می شود.
ساوه دارای یک هزار و ۳۰۹ حلقه چاه دارای پروانه است که سالانه ۳۴۱ میلیون متر مکعب آب از آنها از منابع زیرزمینی شهرستان تخلیه می شود.
به طور متوسط ۸۵ درصد از این میزان به مقدار ۲۸۷ میلیون مترمکعب در بخش کشاورزی، ۳۵ میلیون مترمکعب شامل ۱۰ درصد در بخش شرب روستایی و شهری و ۱۹ میلیون مترمکعب شامل پنج درصد نیز در بخش خدمات و صنعت مصرف می شود.
این چاه ها در ۲ دشت مرکزی و نوبران شهرستان قرار دارد که شامل ۱۱۰ حلقه چاه شرب، ۳۱۲ حلقه چاه صنعت و خدمات، ۸۸۷ حلقه کشاورزی است.