مجید امیرحسینی اظهار داشت: اداره منابع آب شهرستان به منظور صرفه جویی در مصرف منابع آب زیرزمینی از مهر سال گذشته به دنبال اجرای قانون اصلاح و تعدیل پرونده های بهره برداری چاه های مجاز با توجه به شرایط منابع آب شهرستان است.

وی اضافه کرد: بر اساس این قانون باید میزان برداشت آب از منابع آبی زیرزمینی از چاه های کشاورزی در کل مناطق کشور از جمله شهرستان ساوه حدود ۲۱ درصد کاهش داشته باشد تا فرصتی برای احیا منابع زیرزمینی ایجاد شود.

امیرحسینی یادآور شد: در حالت کلی این شهرستان دارای ۸۸۷ حلقه چاه کشاورزی با پروانه بهره برداری سالانه حدود ۲۴۰ میلیون متر مکعب است که با مشمولیت قانون تعدیل برای ۵۰ درصد این چاه ها حدود ۲۰ میلیون مترمکعب در برداشت آب از سفره های زیر زمینی صرفه جویی می شود.

وی گفت: در تلاش هستیم با تداوم اقدامات انجام شده طی یک برنامه عملیاتی در سال جاری بقیه چاه های دارای پروانه بهره برداری با کاربری کشاورزی نیز مشمول قانون تعدیل برداشت شوند.

وی بر تداوم همکاری بهره برداران چاه های مجاز در خصوص اجرای قانون تعدیل برداشت تاکید کرد یادآور شد: : با استفاده از روش های نوین آبیاری می توان این کاهش را جبران کرد.

ساوه دارای یک هزار و ۳۰۹ حلقه چاه دارای پروانه است که سالانه ۳۴۱ میلیون متر مکعب آب از آنها از منابع زیرزمینی شهرستان تخلیه می شود که به طور متوسط ۸۵ درصد از این میزان در بخش کشاورزی، ۳۵ میلیون مترمکعب در بخش شرب روستایی و شهری و ۱۹ میلیون مترمکعب نیز در بخش خدمات و صنعت مصرف می شود.

این چاه ها در ۲ دشت مرکزی و نوبران شهرستان قرار دارد که شامل ۱۱۰ حلقه چاه شرب شهری و روستایی، ۳۱۲ حلقه چاه صنعت و خدمات، ۸۸۷ حلقه چاه کشاورزی است.