سرمازدگی آذرماه سال ۱۳۹۵ که تکرار خاطره تلخ سرمازدگی سال ۱۳۸۶ بود، منجر به کف‌بر شدن بیش از ۹۰ درصد درختان انار شهرستان ساوه شد و بالغ بر ۵۳۲ میلیارد تومان به انارستان‌های ساوه خسارت زد و از مجموع ۱۱ هزار هکتار باغات انار ساوه حدود ۹ هزار و ۸۰۰ هکتار دچار سرمازدگی شدید شده و کف بر شدند.

کاهش محسوس دمای هوای ساوه در روزهای گذشته که تا چنددرجه زیر صفر رسید، این نگرانی را بوجود آورد که آیا احتمال دارد که این میزان برودت هوا بتواند به باغات و مزارع بویژه انارستان‌های ساوه خسارت وارد کرده باشد و مجددا خاطره تلخ سرمازدگی سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۹۵ تکرار شود؟

در همین رابطه معاون فنی و اجرایی جهاد کشاورزی شهرستان ساوه گفت: حاکم شدن جبهه هوای سرد در زمستان امسال تاکنون هیچ آسیبی به گیاهان و درختان وارد نکرده و حتی برای کشاورزی بسیار مفید بوده است و تامین نیاز سرمایی درختان به خوبی صورت گرفته است.

محمودرضا خلیلی با اشاره به حاکم شدن جبهه هوای سرد در زمستان امسال اظهار کرد: سرما از نعمت‌های خدای تعالی است و وقوع جبهه هوای سرد موجب تکمیل فیزیولوژی رشد گیاهی خواهد شد.

وی افزود: اگر جبهه هوای سرد در فصل زمستان حاکم نشود، مناطقی که قطب تولید محصولات زراعی و باغی محسوب می‌شوند نظیر شهرستان ساوه که بخش اعظمی از باغات آن را باغ پسته تشکیل می‌دهد، با تنش مواجه می‌شوند چرا که این درختان در فصل زمستان نیاز سرمایی بالایی دارند اما برخی درختان نظیر انجیر و انار به سرمای شدید نیازی ندارند و با سرمای نسبتا مناسبی، نیاز زمستانی خود در هنگامی که به خواب فرو رفته اند را تامین می‌کنند.

وی با بیان اینکه نیاز سرمایی درختان دمای بین صفر تا هفت درجه است و گیاه باید این میزان درجه حرارت را به مدت معینی دریافت کند، افزود: در اکثر درختان میزان سرمای دریافتی از حداقل ۵۰۰ ساعت شروع می شود و برای برخی درختان تا سه هزار ساعت نیاز است تا شرایط رشد فیزیولوژی تکمیل شود و در صورتی که این میزان سرما را دریافت نکند شرایط رشد کامل نشده و نیاز سرمایی برطرف نشده و در ادامه منجر به کم توانی درخت و حتی ریزش گل در فصل گلدهی خواهد شد.

خلیلی افزود: حاکم شدن جبهه هوای سرد در زمستان امسال تاکنون هیچ آسیبی به گیاهان و درختان وارد نکرده و حتی برای کشاورزی بسیار مفید بوده است و تامین نیاز سرمایی درختان به خوبی صورت گرفته است. درختی نظیر بادام چنانچه سرما دریافت نکند با بازشدن زودهنگام گل مواجه می شود و موجب خواهد شد که در معرض خطر سرمای بهاره که معمولا اتفاق می‌افتد، قرار گیرد.