محمودرضا خلیلی  با اشاره به انجام ۹۸ درصد کشت پائیزه در مزارع شهرستان ساوه اظهار کرد: از آنجاکه که بارندگی در سال آبی جاری با تاخیر انجام شده است، امکان افزایش سطح زیر کشت اراضی کشاورزی در فصل پائیز در بخش مرکزی شهرستان وجود دارد.

وی افزود: در سال جاری حدود ۱۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان زیر کشت پائیزه جو، ۳۸ هزار هکتار گندم، ۵۰ هکتار نخود و افزون بر ۱۰۵ هکتار کلزار و ۷۵ هکتار کاملینا قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به اینکه بیشترین سطح زیر کشت اراضی ساوه به صورت دیمی است، اظهار کرد: از آنجاکه بارندگی موثری در فصل پائیز صورت نگرفته است و در فصل زمستان نیز تنها دو مورد بارندگی به ثبت رسیده شرایط کشت پائیزه از نظر تامین رطوبت خاک تا حدودی مناسب شده است اما نامساعد بودن شرایط دمایی و وقوع جبهه هوای سرد موجب شده تا بذرها سبز نشوند و امیدواریم شرایطی در آینده رقم بخورد که بذرها سبز شوند.

خلیلی با بیان اینکه در شرایط کنونی، سطح سبز کشت پائیزه در اراضی شهرستان صفر است، تصریح کرد: امیدواریم بارندگی‌های مناسبی در فصل بهار صورت گیرد و در واقع فصل بهارِ بارانی رقم بخورد تا سطح زیر کشت پائیزه، سبز شود و بتوانیم عملکرد خوبی را در کشت پائیزه شاهد باشیم.

وی بیان کرد: عملیات جوانه زنی و سبز شدن کشت پائیزه در فصل پائیز انجام شده و با طی کردن یک دوره رشد با بارندگی‌های بهاره عملکرد خود را نشان می‌دهد. از آنجاکه بارش های پائیزه را در سال جاری از دست دادیم و بارش‌ها به فصل بهار موکول شده است اگر بارش‌های بهاری به مدت طولانی صورت گیرد محصول خوبی برداشت خواهد شد.

او تصریح کرد: باران نباریدن در فصل پائیز بویژه در بخش مرکزی که سهم کمتری از بارش‌ها را به خود اختصاص داده است، عملکردها را تحت تاثیر قرار خواهد داد و امیدواریم بارش‌های بهاری جبران وضعیت اسفناک بارش‌ها در فصل پائیز و زمستان را بکند.

این مقام مسئول در جهاد کشاورزی شهرستان ساوه تصریح کرد: چنانچه بارش های مناسب و طولانی در فصل بهار صورت نگیرد طبیعی است که خسارت زیادی به کشت پائیزه وارد خواهد شد و اگر بهار ایده آلی از نظر بارش داشته باشیم می توان گفت که خسارتی وارد نشده یا می تواند بسیار جزئی باشد.

وی افزود: در شرایط کنونی نمی‌توان گفت که کمبود منابع آبی متاثر از بارش‌ها به کشت پائیزه خسارت وارد کرده است، گرچه بخشی از بذر کشت شده از دست رفته ولی بررسی میزان خسارت به فصل بهار و میزان بارش‌ها موکول خواهد شد.

انتهای پیام