محمد ثابت شنبه هشتم بهمن ماه ۱۴۰۱ در جریان بازدید تیم ارزیاب وزارت بهداشت از  استانداردهای کالبدی دوره پزشکی عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه اظهار کرد: گسترش آموزش عالی در شهرستان ساوه یکی از گام‌های اساسی توسعه در شهرستان است. دانشکده علوم پزشکی ساوه یکی از دانشگاه‌های سرآمد در این شهرستان است که باعث رشد سایر دانشگاه‌ها و رشد و توسعه شهری نیز شده است و از طرفی می‌تواند الگویی خوب برای سایر دانشگاه‌هایی باشد که همزمان با همین دانشکده شروع به اخذ مجوز پزشکی کرده‌اند.

وی ضمن تقدیر از مسئولین دانشکده و گروه صنعتی شیشه کاوه به عنوان خیر حوزه سلامت به جهت تلاش انجام شده توسط این گروه در راستای پیشبرد اهداف توسعه‌ای دانشکده و همکاری در توسعه زیرساخت‌ها، افزود: تجهیزات پزشکی مورد نیاز خریداری و تهیه شده و زیرساخت‌ها تا ۹۹ درصد تامین شده و به بهره‌برداری رسیده است و این آمادگی وجود دارد که دانشکده علوم پزشکی ساوه بهمن ماه پذیرای دانشجویان پزشکی باشد.

وی با اشاره به پیشرفت دانشکده افزود: دانشکده‌ای که زودتر شروع به‌کار می‌کند زودتر نیز نتیجه و ثمره تلاشش را خواهد دید، در این میان تربیت قشر تحصیل کرده و دانشجوی توانمند پزشکی باقیات صالحات است. با توجه به اهمیت رشته پزشکی و حساسیت آموزش این تیم، تمامی فرایندها و امکانات لازم بررسی دقیق خواهد شد.

سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه نیز گفت: همکاری مسئولین و مشارکت خیرین در تامین و آماده‌سازی زیرساخت‌ها کمک‌ قابل توجهی در اخذ مجوز رشته پزشکی است که قابل تقدیر است.

محمود کریمی افزود: آمدن دانشجویان پزشکی به ساوه فرصتی برای جذب متخصصین هیئت علمی بالینی است و این امر در مجموع، باعث رونق و ارتقاء سطح ارائه خدمات بهداشتی و درمانی ساوه و زرندیه خواهد شد.

وی در ادامه گفت: دانشکده علوم پزشکی ساوه با این تیم جوان و با انگیزه و با فراهم کردن استانداردهای لازم با توجه به ظرفیت‌های فرهنگی موجود در شهرستان، در آینده نزدیک یکی از قطب‌ها و پیشگامان اموزش باکیفیت رشته پزشکی خواهد شد.

سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه گفت: کار مجلس و دولت در حوزه ایجاد فرصت عدالت آموزشی در شهرستان‌های کوچک را شایسته تقدیر دانست و گفت: اینکار باعث شده است که دانشکده‌های شهرستان ها هم بتوانند پذیرای دانشجویان پزشکی باشند و از تیم ارزیاب خواست ایرادات و کمبودهای موجود را به‌ صورت دقیق و موشکافانه بیان کنند تا دانشکده نسبت به اصلاح آنها و بالا بردن سطح آموزش اقدام کند.

در ادامه دکتر محمدی از اعضای تیم ارزیاب گفت: عدالت در آموزش، محوری‌ترین سیاست در وزارت بهداشت است و در هرجایی که پتانسیل بالقوه وجود داشته باشد سعی شده است از آن پتانسیل استفاده عالی و کارآمد صورت گیرد.

وی با اشاره به تفاهم‌نامه دانشکده علوم پزشکی ساوه با علوم پزشکی اراک افزود: طبق تفاهم‌نامه صورت گرفته، پذیرش دانشجو از طریق دانشگاه اراک است و محل تحصیل، دانشکده ساوه درج شده که اقدامات لازم و حداکثر تلاش جهت رعایت تفاهم‌نامه صورت گرفته است. در این میان دانشگاه علوم پزشکی اراک از جهت برنامه‌ریزی، تامین تجهیزات، هیئت علمی، زیر ساخت‌ها و منابع آموزشی همراه و هم قدم با دانشکده علوم پزشکی ساوه خواهد بود.

دکتر جواهری مدیر اجرایی تفاهم‌نامه رشته پزشکی نیز با اشاره به تفاهم‌نامه بین دانشکده ساوه و دانشگاه اراک گفت: پیشرفت دانشکده علوم پزشکی ساوه محسوس و قابل رویت است و در کنار دانشکده علوم پزشکی ساوه، جهت اخذ رشته پزشکی و تحصیل دانشجویان در این رشته خواهیم بود و همکاری‌های لازم را انجام خواهیم داد.

گفتنی است، تیم ارزیابی کالبدی استانداردهای دوره پزشکی عمومی، دانشکده پزشکی ساوه را در روز شنبه ۸ بهمن ماه ۱۴۰۱ مورد ارزیابی مجدد قرار دادند و از پردیس، امکانات و زیر ساخت‌های آموزشی، علمی و رفاهی دانشکده بازدید کرده و از پیشرفت‌های حاصله در حوزه‌های مختلف این دانشکده ابراز خرسندی کردند.