‍ ‍ ‍ ‍ #یادداشت

دیروز ( ۲۲ دی ماه ۱۴۰۱) خبری تاسف انگیز از جان سپردن و مصدومیّت چندین نفر در جادّه ی قدیم ساوه به همدان بار دیگر قلوب همگان را جریحه دار کرد که باید به بازماندگان این سانحه ی اسفناک عرض تسلیت داشته باشیم.

این بار نیز آنچه در رسانه ها و فضای مجازی به عنوان عامل اصلی این حادثه برجسته شد، غیر استاندارد بودن جادّه ی مزبور بود که صد البتّه این جادّه وضع بسیار نامطلوبی دارد و این از علل اصلی وقوع حوادث مرگبار در محور یاد شده است،🔸 اما باید دقّت داشت که غیر استاندارد بودن یک مسیر مواصلاتی، علّت تامّه نیست و احیاناً عبور وسایط نقلیّه ی سنگین، ترجیح مسافران در تردّد از این جادّه به جای تن دادن به تعرفه ی گران آزاد راه ساوه به همدان ،کیفیت خودروها، فرهنگ غلط رانندگی ( عامل انسانی ) ، ” الزام ممنوعیّت تعریض جادّه های موازی ( مسیر قدیم ساوه به همدان ) با آزادراه ها و …  نیز، سهم قابل توجّهی در وقوع تصادفات دارد؛🔸 فلذا، ما باید از سر منطق و استدلال بپذیریم که عوامل متعدّدی در وقوع این سوانح و به تبع آن انتشار اخبار دردناکی که هر از گاه از شنیدن و خواندن آن آزرده خاطر می شویم نقش دارد و چه خوب است بر مبنای پژوهش ها و گزارش هایی که پلیس راهور از دلایل وقوع سوانح رانندگی تدوین می کند، قضاوت عادلانه و عالمانه ای از علل بروز  این رخدادها داشته باشیم و به طور مثال، با تحقیق در تصادف غم انگیز دیروز به ویژه نحوه ی رانندگی حیرت انگیز سرنشین یکی از خودروها، علل وقوع حوادث تلخ این چنینی را در ذهن خویش توسیع دهیم.

از این رو؛ ضمن آن که رسیدگی به وضعیّت مسیرهای مواصلاتی، به ویژه جادّه ی قدیم ساوه به همدان امری مبرم و یک مطالبه ی جدّی است که می بایست مسئولین ذی ربط نسبت به آن دغدغه ی بسیار داشته باشند و پاسخ شفاف دهند؛ اما نگاه احساسی و غیر کارشناسی به این امور نیز، هرگز نافع و گره گشا نیست.

در پایان، شاید این یادداشت، حائز پسندها و لایک های مرسوم نشود؛ امّا به زعم نویسنده، سخن حقّی است که بیان آن ضرورت داشت.

🔹روح الله عالم زاده
روزنامه نگار

۲۳ دی ماه ۱۴۰۱