«فاطمه همتی» به مناسبت هفته سلامت و در راستای حمایت از خانواده و جمعیت جوان در جمع خبرنگاران گفت: فرهنگ‌سازی و ارتقاء آگاهی مادران باردار به منظور شرکت موثر در کلاس‌های آمادگی برای

زایمان جزو اولویت‌های اساسی دانشکده علوم پزشکی ساوه بوده که دستگاه‌های مربوط نیز باید در این زمینه تلاش کنند.

وی بیان کرد: ترویج زایمان طبیعی در بین مادران و ارائه خدمات زایمان بدون درد نقش بسزایی در تحقق اهداف عدالت در سلامت جامعه دارد به طوری که در سال ۹۹ شاخص خدمات زایمان بدون درد در ساوه حدود ۱۰ درصد بوده که

در سال ۱۴۰۰ به ۲۲ درصد ارتقاء یافته است.

به گفته مسئول دفتر مامایی معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی شهرستان ساوه، مرکز ناباروری سطح ۲ در شهرستان ساوه راه‌اندازی می‌شود؛ فضای مناسب برای این هدف در نظر گرفته شده و تجهیزات موردنیاز نیز در حال

آماده‌سازی است.

همتی ادامه داد: بهبود کیفیت خدمات زایمان،شاخص صفر مرگ مادران باردار و همچنین ارتقاء شاخص سلامت نوزادان از برنامه‌های اساسی در راستای جوانی جمعیت محسوب می‌شود.

ثبت سه هزار و ۴۴۳ موالید در ساوه

مدیر گروه بهداشت خانواده معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه نیز در این جلسه گفت: شاخص‌های جمعیتی متاثر از عوامل اجتماعی است و استان مرکزی به عنوان سومین استان کشور در کاهش جمعیت بود اما

خوشبختانه در سال ۱۴۰۰ شاهد روند ثابت میزان موالید در ساوه بودیم.

«رقیه خرم» بیان کرد: میزان نرخ باروری سال ۱۴۰۰ در ساوه، ۱.۶ بوده که در مدت مذکور سه هزار و ۴۴۳ موالید در ساوه به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد: از جمله اقدامات دانشکده علوم پزشکی ساوه در راستای حمایت از جمعیت جوان جامعه، می‌توان به پوشش ۱۰۰ درصدی خدمات آموزشی حین ازدواج، هدف‌گذاری ۴۰ درصدی در برگزاری کلاس‌های آمادگی برای زایمان و

ارائه محتواهای آموزشی به مادران باردار اشاره کرد.

مدیر گروه بهداشت خانواده معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه، سنجش میزان ید مصرفی مادران باردار برای جلوگیری از سقط خود به خودی جنین را از جمله برنامه‌های سلامت محور برای مادران باردار برشمرد.