در این مراسم که اقشار مختلف مردم و مسئولان حضور داشتند، روزه داران ساوجی با سر دادن شعارهای مرگ بر اسرائیل و امریکا، ما همه سرباز توئیم خامنه ای، کرانه باختری آماده قیام است، القدس لنا و سایر شعائر انقلابی و ضداستکباری مسیر میدان مادر تا مصلی امام علی (ع) را پیمودند.

در سایر شهرهای این شهرستان مانند نوبران، غرق آباد و آوه نیز راهپیمایی روز جهانی قدس برگزار شد.