«بهرام براری» روز سه شنبه در جریان بازدید از ۲ شرکت دارویی در شهر صنعتی کاوه افزود: در راستای اجرای دستور ریاست جمهوری و دغدغه دولت در خصوص مقابله با مافیا و مراکز فساد در چرخه تولید و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی، سازمان تعزیرات بازدید از واحدهای تولید دارو را در دستور کار دارد.

وی بیان کرد: عمده مشکل شناسایی شده در این بازدیدها، عدم دسترسی مناسب ناظران و بازرسان علوم پزشکی بر سامانه‌های تامین، تولید و عرضه دارو است که در زمینه شفاف سازی و مقابله با قاچاق نقش بسزایی دارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی با بیان اینکه نظارت بر چرخه تولید و توزیع دارو به طور متمرکز تنها در اختیار سازمان غذا و دارو کشور قرار دارد، گفت: بازرسان دانشکده علوم پزشکی باید با حضور میدانی در این واحدها، داده‌های سامانه را راستی آزمایی کنند.

براری ادامه داد: وسعت فعالیت واحد غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی ساوه و همچنین ماموریت‌های تعریف شده در زمینه شفاف سازی و بررسی سلامت چرخه تامین و توزیع دارو با زیرساخت‌ها و نیروهای متخصص تناسبی نیست.

وی ادامه داد: تامین امکانات و تجهیزات مورد نیاز به منظور نظارت جدی بر فعالیت شرکت‌های دارویی با توجه به شرایط تحریم در این زمینه باید در اولویت قرار گیرد.

۲۸ شرکت دارویی در ساوه و زرندیه فعال هستند

مدیر واحد غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی شهرستان ساوه نیز در این بازدید گفت: ۳۵ واحد تولید دارو در شهرستان‌های ساوه و زرندیه مجوز دریافت کردند که در حال حاضر ۲۸ شرکت فعال هستند.

وی بیان کرد: شهرستان ساوه قطب تامین غذا و دارو در استان و حتی کشور بوده و در این راستا دانشکده علوم پزشکی تکلیف نظارتی گسترده‌ای دارد اما بستر لازم در این خصوص فراهم نیست.

تمیزی ادامه داد: با توجه به موقعیت جغرافیایی ساوه و فعالیت واحدهای دارویی، برخی تفویض اختیارات به دانشکده علوم پزشکی و بهبود چارت تشکیلاتی صورت گرفته اما در بعد نظارتی و دسترسی به سامانه تولید و توزیع دارو مشکلاتی وجود دارد.

مدیر واحد غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی شهرستان ساوه بر جذب نیروی انسانی متخصص در زمینه نظارت جدی بر واحدهای تولید دارو تاکید کرد.