«مهدی مسکنی» عصر شنبه در نشست با تعاونگران شهرستان ساوه، افزود: بخش تعاون در کشور بسیار مظلوم واقع شده و همواره مورد ظلم آشکار و پنهان قرار گرفته است، اصالت تأثیرگذاری بخش تعاون در حوزه اقتصاد کشور باید ارتقا یافته و دید حمایتی به تعاونی‌ها تقویت شود.

وی با اشاره به تعهد ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکن کارگری در کشور بیان کرد: وزارت تعاون در این خصوص آمادگی لازم برای حمایت از ساخت مسکن برای کارگران و در قالب تشکیل تعاونی‌های مسکن را دارد.

معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: براساس ارزیابی صورت گرفته شهرستان ساوه با توجه به ظرفیت بالای صنعتی در حوزه مسکن کارگران حدود ۱۰ هزار واحد نیاز دارد که امید است در قالب تعاونی مسکن بتوان این نیاز را برطرف کرد.

مسکنی عنوان کرد: دولت با نگاه حمایتی اجازه سنگ اندازی به حوزه تعاون را نداده و در مقابل افرادی که قصد حذف بخش تعاون را دارند می‌ایستد، این مهم در حالی است که ترویج گفتمان تعاون ضروری ترین گفتمان در جنگ اقتصادی است و توسعه تعاونی‌ها بار سنگینی را از دوش دولت بر می‌دارد.

وی گفت: ۳۳ هزار میلیارد ریال اعتبار در مدت هشت ماه گذشته به بخش تعاون کشور اختصاص یافته که ۲ هزار میلیارد از محل وجوه بانک توسعه تعاون و یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان نیز از محل اشتغال محصولات خانگی و روستایی بوده است.

معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در راستای استفاده از ظرفیت مردم در حوزه تعاون، تقویت بخش مردمی و کوچک شدن بخش دولتی مهمترین رویکرد معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که در این زمینه باید برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد.

مسکنی بیان کرد: باور و اعتقاد راسخ می‌تواند زمینه‌ساز توسعه و نجات کشور شود و بخش تعاون باید به عنوان بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور در کنار بخش خصوصی و دولتی فعال باشد.

وی افزود: کارآمدترین و بهترین تصمیم توسعه تعاونی‌ها است اما متاسفانه مانع تراشی در حوزه تعاون و درگیری تعاونی ها با مافیا روند کاری آنها را مختل کرده است، ۲۵۰ میلیون عملیات برای تشکیل تعاونی‌ها در کشور انجام شده اما برخی موانع و مشکلات مانع از ارائه خدمات مطلوب به مردم در حوزه تعاون شده است.

معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: اقتصاد مردمی موفق ترین اقتصاد دنیا است اما برخی بنگاه‌های اقتصادی اجازه فعالیت تعاونی‌های اقتصاد محور را نمی دهند و در حالی که دو میلیون و ۲۰۰ هزار مسکن در طی ۶ سال در کشور ساخته شده که یک میلیون و ۹۰ هزار آن انبوه سازان احداث و ۸۴۰ هزار واحد توسط تعاونی‌ها ساخته شده است.