«کبری طاهری»  افزود: تدوین سند توسعه محلات در حقیقت نقشه راهی برای تحقق توسعه پایدار شهری محسوب می شود.

وی ادامه داد: در طرح جامع و تفصیلی گذشته، شهر ساوه به ۲ منطقه و ۱۰ ناحیه تقسیم شده است اما در سال‌های اخیر تقسیم بندی محلات صورت نگرفته به همین دلیل برای اجرای بهینه برنامه‌های توسعه محور بر مبنای آینده پژوهی و تصمیم گیری‌های متناسب لازم است سند توسعه محلات تدوین شود.

عضو شورای اسلامی شهر ساوه اظهار داشت: این سند با هدف جلب و تقویت مشارکت‌های اجتماعی و فرهنگی فرهیختگان، نهادها و نخبگان محلی و در نهایت تک تک شهروندان به منظور شناسایی فرصت و تهدیدهای موجود و انجام مطالعات محلی و نهادینه کردن پژوهش در سطح محلات تدوین می شود.

به گفته او، توسعه محلات تنها با مشارکت شهروندان و ایجاد حس تعلق به آنان امکانپذیر است و مدیران شهری نیز در محلات نقش کلیدی را به عنوان پل ارتباطی ایفا می کنند؛ و به همین دلیل همکاری مدیران محلات در شناخت بهتر امکانات و نیازهای شهروندان در هر محله گام بلندی برای تهیه و تدوین سند توسعه محلات در ساوه به شمار می آید.

طاهری گفت: در سند توسعه محلات باید به نیازهای ضروری عمرانی و خدماتی شهروندان توجه ویژه ای شود و تفکر محله محوری به فراخور ظرفیت‌ها، آداب، رسوم و فرهنگ هر ناحیه شهری نیز در طرح‌های بازآفرینی شهری باید در اولویت قرار گیرد.

وی تاکید کرد: سند توسعه محلات ابزاری برای رشد و ترسیم خط مشی و راهنمای توسعه محلات در ابعاد گوناگون اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و کالبدی و از عوامل موثر در تحقق توسعه پایدار شهری ساوه خواهد بود.

شهر ساوه دارای ۲ منطقه شهرداری و افزون بر ۲۰ محله حاشیه نشین است که در مجموع ۲۴۰ هزار نفر جمعیت دارد.