سرگرد «آقانور آقایی»گفت: در حال حاضر ترافیک در محورهای قدیم ساوه – تهران، ساوه – سلفچگان و ساوه – همدان نیمه‌سنگین و روان گزارش شده است.

وی بیان کرد: با توجه به موج نخست برگشت مسافران، ترافیک سنگین در ساعات پایانی امروز پیش‌بینی می‌شود که لزوم رعایت قوانین رانندگی را دوچندان می‌کند.

فرمانده پلیس راه شهرستان ساوه از رانندگان درخواست کرد ضمن توجه به جلو در هنگام رانندگی، از تردد با سرعت و سبقت غیرمجاز خودداری کنند.

آقایی ادامه داد: به مسافران توصیه می‌شود بازگشت از سفر را به ساعات پایانی موکول نکرده و در صورت خستگی استراحت مقطعی را در برنامه سفر خود لحاظ کنند.