آیت الله محمد سروش محلاتی چهارشنبه شب در نشست تبیین مکتب فقهی امام خمینی(ره) گفت: مسأله مکتب فقهی هنوز تعریف روشنی در میان اندیشمندان حوزوی ندارد، اما آنچه روشن و مشخص است، ممتاز بودن و درخشندگی مباحث فقهی سیاسی و اجتماعی امام راحل(ره) و آراء و نظرات متفاوتی است که ایشان مطرح کرده اند.

وی با بیان اینکه صرف چند فتوا نمی تواند یک مکتب فقهی را تشکیل دهد، اظهار داشت: در مکتب فقهی، فتاوای متعدد و متکثر باید از انسجام و هماهنگی برخوردار باشند و همچنین دارای اصول و مبانی روشن بوده و تفاوت ها و تمایزهای مشخصی میان مجموع مبانی فقهی آن با دیگر مکاتب فقهی وجود داشته باشد که بتوان این تفاوت ها را تبیین کرد.

مدرس خارج فقه و اصول با بیان اینکه مکتب فقهی باید ظرفیت توسعه و پاسخگویی به مسائل جدید و نو را داشته باشد، خاطرنشان کرد: با توجه به این ویژگی ها، مکاتب فقهی در تاریخ فقه شیعه آنچنان زیاد نیست، اما مکتب فقهی حضرت امام خمینی(ره) دارای تمامی این ویژگی ها بوده و امت اسلامی، اندیشه محوری فقه سیاسی ایشان است.

وی شئون امامت را در دو بخش دانست که یک بخش آن، شرطش مبسوط الید بودن امام است، تصریح کرد: امام راحل(ره) در کتب فقهی خود مسائلی را مطرح کرده اند که حقیقتا پیش از ایشان مسبوق به سابقه نبوده است، ایشان اسلام را حکومت می دانند با همه شئون آن و احکام فقهی نیز قوانین حکومت و ابزاری برای برپایی قسط و عدل در جامعه است.

محلاتی در بخش دیگری از سخنان خود، با بیان اینکه مباحث فقهی امام خمینی(ره)، گاها دارای نگاه و سخن متفاوت و دارای ابداعات و ابتکارات است، گفت: متأسفانه مکتب فقهی حضرت امام(ره)، همچنان شناخته شده نیست و باید بدانیم که این مکتب فقهی یکباره ایجاد نشده و مسیر تدریجی آن باید به خوبی شناخته شود.

وی در ادامه افزود: یک مقطع از شکل گیری مکتب فقهی امام راحل(ره) در کتاب الاسرار است، پس از آن نیز شاهد ارائه بحث ولایت فقیه و حکومت اسلامی در کتاب البیع ایشان در نجف اشرف هستیم، اما یک مرحله نیز پاسخ به پرسش هایی است که ایشان در پاریس در رابطه با حکومت اسلامی داده اند و یک مرحله دوره ۱۰ ساله رهبری ایشان است.

مدرس خارج فقه و اصول با بیان اینکه همه آراء و نظرات امام راحل(ره) باید در مکتب فقهی دیده شود، اظهار داشت: متأسفانه تدوین و تبیین و ارائه مکتب فقهی ایشان توسط خودشان انجام نگرفته و کسانی که کاملا در جریان بیانات، سخنرانی ها و مسائل انقلاب اسلامی هستند، باید بر اساس اصول و مبانی روشن و استدلالی، این مکتب فقهی را به شکل مطلوب ارائه دهند.