به گزارش ایرنا،‌ «علی میرزایی» روز دوشنبه در نشست کمیته برنامه ریزی شهرستان ساوه در فرمانداری افزود: از نظر میزان رشد اعتبارات،‌ ساوه در میان شهرستان های استان مرکزی پیشتاز است و در مقایسه با سال های قبل، ۲۷ درصد افزایش اعتبار دارد.

وی اظهار داشت: همه توان و تلاش خود را برای توزیع مناسب این اعتبارات با رعایت اولویت بندی طرح ها به کار می گیریم و مدیران شهرستان نیز باید در جذب اعتبارات اهتمام جدی داشته باشند.

فرماندار ساوه گفت: مدیران ساوه تلاش کنند علاوه بر جذب اعتبارات شهرستان،‌ سهمی از اعتبارات ملی را نیز برای طرح های ملی و حیاتی این شهرستان اخذ کنند.

وی گفت: در حوزه های روستایی و طرح هایی که با اعتبارات تخصیص یافته امسال قرار است اجرای شود،‌ اولویت را به نیازهای اعلام شده از سوی اهالی مناطق روستایی و لحاظ کردن دیدگاه دهیاران و شوراها قرار داده ایم.

میرزایی ادامه داد: در این راستا به بخشداران مرکزی و نوبران ماموریت داده شد که با مدیران شهرستان در مورد طرح های روستایی هماهنگی و رایزنی داشته باشند تا پروژه های مورد نظر ساکنان روستاها اجرا شود و از ورود به پروژه هایی که بازدهی ندارند،‌ پرهیز شود.

شهرستان ساوه با مساحت افزون بر هشت هزار و ۸۰۰ کیلومتر مربع و جمعیت ۲۹۰ هزار نفری دارای ۲ بخش مرکزی و نوبران با چهار شهر و افزون بر ۲۴۰ روستا می باشد.