فراخوان شهرداری ساوه برای اعلام نیاز شهروندان به ساخت مسکن ارزان قیمت غیر قانونی از آب در آمد !

در پی فراخوان شهرداری ساوه برای اعلام نیاز  شهروندان به مسکن ارزان قیمت  ، مقامات ارشد قضایی ساوه با تذکر جدی به شهردار و اعضای شورای شهر ، چنین ثبت نامی را غیرقانونی و خارج از اختیارات مجموعه مدیریت شهری دانستند .

به گزارش پیام ساوه آنلاین ،  یک مقام ارشد اجرایی ساوه نیز با گلایه شدید از شهردار و اعضای شورای شهر ساوه خطاب به این اعضا گفته است :  « با چه اختیار قانونی در یک روز از ۱۰ هزار شهروند ثبت نام کردید و آیا در آینده مجاز به گرفتن پول از مردم بودید ؟ شما که می دانستید قادر به اجرای این حجم از تعهد نیستید ؟ مگر مردم بازیچه اند ؟

این مقام ارشد اجرایی در ادامه با اخطار جدی به اعضای شورای شهر از آنان می خواهد تا از این پس ، هیچ مصوبه ای را با اختیار خود و بدون تأیید کمیته انطباق  برای اجرا ، ابلاغ نکنند .

این مقام بلند پایه شهرستان ساوه در ادامه بر ساخت مسکن ارزان قیمت از مجاری قانونی و از طریق اداره راه و شهرسازی تأکید می کند .

🔹صوت تذکر شدید اللحن این مقام اجرایی به شهردار و اعضای شورای شهر در اختیار « پیام ساوه آنلاین است .