*حسنیه مستور

سردبیر پیام ساوه آنلاین 

 

علیرغم اینکه شاهد زحمات و تلاش های زیادی از ناحیه مجموعه مدیران محترم شهرستان ساوه در خدمت به مردم هستیم ، اما متاسفانه در برخی از امور نارسایی ها و کمبودهای شدیدی مشاهده می شود .

گاهی مدیر یا مدیرانی در حدود وظایف خود کارهای مهمی انجام می دهند ، اما اثر این زحمات در بخش هایی دیگر از بدنه مدیریتی شهرستان خنثی می شود.

شاید سئوال شود که ریشه کاستی های موجود در کجاست ؟ جواب ساده است ؛ علت را باید در انتصابات غیر کارشناسی جست .

اگر در حوزه های کارشناسی ، کسانی مسئول شوند که تخصصی ندارند و یا دارای تخصص هایی غیر مرتبط اند ، اختلال در امور طبیعی است .

اگر مدیرانی نصب شوند که تعهد ندارند و از معطل شدن نوامیس مردم در صف های طولانی برنج و گوشت متاسف نمی شوند و شب ها با خیالی آسوده سر بر بالین می گذارند ! یعنی نگاه کارشناسی بر تصمیم گیری ها و انتصابات ، حاکم نبوده است .

به راستی چه اشکال دارد که نماینده مجلس ، امام جمعه و فرماندار شهرستان جلساتی را تشکیل دهند و لیستی از ادارات و مدیران آنها را جلوی خود بگذارند و با اخلاص ، همدلی و نگاه کارشناسی به بررسی عملکرد مدیران بپردازند ؟

مگر نه این است که در بر خورد با مدیران ضعیف می بایست همه رودربایستی ها و ملاحظات را کنار بگذاریم و تنها رضایت خدای تبارک و تعالی را مد نظر قرار دهیم و مدیر یا مدیران ناکارآمد – حتی اگر برادرمان باشند – را برکنار کنیم ؟

بی تردید اگر نگاه های سلیقه ای در انتصاب مدیران کنار گذاشته شود و تنها « شایسته سالاری » ملاک و مناط باشد ، مشکلات و نارسایی ها به حداقل خواهد رسید .

متاسفانه در تحولات مدیریتی ساوه ، نگاه کارشناسی و شایسته گزینی پر رنگ نیست و گاهی شاهد گروکشی ها ، خط کشی ها و لجاجت های بی مبنا هستیم.

شیوع انتصابات غیر کارشناسی در حالی است که کشور در شرایطی خاص قراردارد و نباید سعی و خطا و یا کم کاری ها در بدنه مدیریتی مورد اغماض قرار گیرد.

امروز مملکت درگیر یک جنگ اقتصادی و تبلیغاتی پیچیده است که همه باید برای دفع حملات آماده باشند .

اگر یک کیلو میوه و یک قلم کالای ضروری در ساوه چند نرخی است و یا یک ارباب رجوع دائما در کلاف سردرگم کاغذبازی ها اسیر است و در نهایت با ملاحظاتی گرفتاری اش برطرف می شود ، به این معنی ست که در جنگ با دشمن کینه توز ، آمادگی لازم را نداریم .

مع الوصف ، همه تصمیم گیران باید در فکر چابک سازی و تحول مفید در بدنه مدیریتی ساوه باشند و اجازه ندهند آن کسی که کمی خیاطی بلد است ، پارچه مردم را خراب کند !

از کلیه مسئولین ارشد شهرستان ساوه انتظار می رود تا با همدلی و برادری برای رتق و فتق بهتر امور و چابک تر شدن بدنه مدیریتی شهرستان تصمیمات مقتضی را اتخاذ کنند ؛ انشاءالله.

🔸البته در نگاهی عمیق تر ، لازم است که به تغییر نسخه ها توجه بیشتری کنیم و به فکر تدوین یک سند چشم انداز برای توسعه همه جانبه و پایدار ساوه باشیم .

به هر روی ، به عنوان یک شهروند کوچک ، از استاندار محترم مرکزی که بحمدالله شخصیتی منطقی ست ، درخواست می کنم تا در جهت ایجاد تحولات مثبت و کارشناسی شده در بدنه مدیریتی شهرستان ساوه پیش قدم شوند و شایسته سالاری را بر ملاحظات دیگر مقدم بدارند .
به طور مثال اگر چه بومی گرایی یک امتیاز و شاخصه مهم است که باید مورد توجه و اصرار قرار گیرد ، اما هیچ کس راضی نیست که فروع بر اصول مقدم شود و در هر شرایطی ، اصل بر « شایسته سالاری » است .