*حسنیه مستور

سردبیر پیام ساوه آنلاین

 

از مدتی پیش ، بحث تجهیز استادیوم ! چمران ساوه داغ شده است تا آنجا که این موضوع در دیدار چند روز گذشته مقامات عالیرتبه استان با وزیر ورزش مطرح و این وزیر محترم نیز به معاون خود تاکید کردند تا به ساوه بیاید . معاون وزیر هم به ساوه آمد و این استادیوم و زمین چمن فجر را وارسی کرد و رفت .

بی تردید هر قدم مثبتی که برای ورزش شهرستان ساوه برداشته شود قابل قدردانی و ستایش است و از این حیث باید از استاندار مرکزی و سایر مؤثرین تقدیر کرد ؛ اما مسؤولین ساوه باید هوشیار باشند که این اقدامات نچندان چشمگیر ، به مثابه دادن « آبنبات چوبی » برای ندادن « دُرّ غلتان » نباشد .

به طور مثال ، بیش از ۹ سال از تصمیم و ابلاغ هیأت دولت برای احداث استادیوم ۱۵ هزار نفری در ساوه که متضمّن دستور صریح معاونت اجرایی رئیس جمهور وقت و دستور موافقت و اقدام وزیر ورزش دولت سابق است ، می گذرد ؛ حال باید پرسید که چرا در راستای استیفاء حق مردم ساوه گام موثری برداشته نشده و همه مجاهدت های رشک برانگیز! حضرات مسؤولین ، به چند بازدید خشک و خالی برای جانمایی این استادیوم خلاصه شده است؟

چرا مردم ساوه سال هاست که از حق مسلم خویش برای بهره مندی از یک استادیوم ورزشی مجهز ، محروم مانده اند؟

چگونه است که وزیر ورزش با ذوق و شوقی زاید الوصف ، اماکن ورزشی مهمی را در استان ویژه قم افتتاح می کنند اما نوبت به ساوه که می رسد از کمبود اعتبارات و جیب خالی دولت می گویند و توجهی به دیار « خرده طلا » نمی کنند ؟

مگر از جایگاه رفیع ساوه در صنعت ، کشاورزی و فرهنگ استان مرکزی بی اطلاع هستند ؟

به هر روی ، کمترین توقع از وزیر ورزش ، به زمین زدن کلنگ آغاز عملیات اجرایی احداث استادیوم ۱۵ هزار نفری ساوه در سفر قریب الوقوع شان به استان مرکزی است ، حتی اگر این کلنگ نیز با نیّت « سال کلنگ! » به زمین زده شود .