*حسنیه مستور

سردبیر پیام ساوه آنلاین

 

در پی فراخوان طرح مسکن ارزان قیمت در ساوه ، سؤالات و شبهاتی به وجود آمد که راقم این سطور به حسب تکلیف قانونی اش ، طی نامه ای به رئیس دادگستری ساوه ، از این مقام ارشد قضایی پرسید که آیا اقدام شهرداری ساوه در مبادرت به فراخوان مذکور، وجاهت دارد ؟

دیری نپایید که انتشار خبر تذکرات شدید مقامات عالی قضایی و اجرایی ساوه به شهرداری و شورای شهر نشان داد که این فراخوان به تأیید هیأت تطبیق فرمانداری نرسیده و وجاهتی ندارد !

شوربختانه ، شهرداری ساوه به جای آنکه پاسخ گوی تذکرات و اعتراضات مسؤولان ارشد شهرستان باشد ، رسانه ها را به فضا سازی و شبهه افکنی متهم کرد ! در حالی که رسانه ها فقط سؤالاتی را طرح نموده و خبر اعتراضات مسؤولان ارشد را منتشر کرده بودند.

پر واضح است که هیچ فعال رسانه ای و یا مسؤول اجرایی و قضائی مخالف خانه دار شدن مردم نیست ، بلکه عمدتا به ایجاد توقعات وسیع در افکار عمومی – بدون لحاظ بستر و ظرفیت های قانونی موجود – اعتراض جدّی دارند.

به هر روی ؛ این عضو کوچک رسانه ای همچنان بر این باور است که نیت فراخوان دهندگان خیر است ، اما از خود می پرسد که آیا می توان با زمین و امکانات محدود شهرداری ، پاسخگوی توقعات وسیع ایجاد شده بود؟

آیا می توان با مجوز تامین مسکن اجاره ای ، ادعای واگذاری و فروش مسکن به مردم کرد ؟

آیا می توان بدون مجوز کافی ، عدم اطلاع رسانی مناسب و یا اجتناب از تشریح جزئیات یک طرح ، هزاران نفر از مردم را شناسنامه به دست ! به خارج از شهر کشاند و در نهایت از آمارگیری و نیاز سنجی سخن راند ؟

مگر قانون گذار ، متولی آمار گیری در کشور را مشخص نکرده است ؟

نگارنده این وجیزه ، علی رغم احترامی که برای شهردار محترم ساوه قائل است ، لکن بیان حقایق را تکلیف شرعی و قانونی خود می داند .

در خاتمه اگر هیأت تطبیق فرمانداری ، مصوبه فراخوان اخیر شهرداری ساوه را تأیید کند ، جای هیچ اعتراضی باقی نخواهد ماند و در نتیجه ، این هیأت محترم در عواقب اجرای طرح مذکور سهیم است .

قطعا پرداختن به سؤالات و شبهات فراخوان اخیر شهرداری ساوه در روزهای آتی ، ضروری است .