عصر امروز، شنبه ۱۹ تیرماه، تصاویری از حریق یک خودرو در مقابل مجتمع کیفری و حقوقی اراک در فضای مجازی منتشر و ادعا شد که این خودرو توسط مالک آن در اعتراض به رای صادره در مورد پرونده اش به آتش کشیده شده است.

حجت الاسلام موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی در این خصوص به خبرنگار ایسنا گفت: درباره اتفاق اعلامی، نامبرده به نام “م. ن” حدود ساعت ۱۱و۳۰ دقیقه امروز مقابل مجتمع محاکم اراک اقدام به سوزاندن اتومبیل خود کرده که آتش با حضور آتش نشانی مهار شده است.

وی با بیان اینکه علت اقدام وی دقیقا مشخص نیست، افزود: بر اساس تحقیقات اولیه، نامبرده دارای پرونده های متعددی در مجموعه دادگستری اراک بوده که هیچ کدام مفتوح رسیدگی یا در مرحله اجرای حکم نیستند و همه مختومه شده اند فقط یه پرونده در شوراهای حل اختلاف اراک علیه وی دایر بر مطالبه مطرح و در حال رسیدگی است.

به گفته وی، این فرد محجور و دارای پرونده سرپرستی در واحد سرپرستی دادسراست. به علت خطرناک بودن وی و حالت خطرناک نامبرده دستور اعزام و بستری وی در بیمارستان امیرکبیر صادر شده است.