پیام ساوه آنلاین : رییس واحد اجراییات شهرداری ساوه از نقش ۵۲ بنگاه معاملات ملکی در شکل گیری ساخت و سازها و دیوارکشی های غیر مجاز در ساوه خبر داد و گفت : اکثر این بنگاه ها در نقاط حاشیه نشین ساوه دایر هستند .

این مقام شهرداری ساوه در جلسه بررسی ابعاد ساخت و سازهای غیر مجاز افزود : این بنگاه ها به طور غیرقانونی و غیر مسوولانه اقدام به خرید و فروش غیرقانونی اراضی ملی ، باغات و حتی اراضی شخص ثالث و اراضی مجهول المالک می کنند و دردسرهای فراوانی را برای طرفین معامله و مدیریت شهری ساوه به وچود می آورند .

وی در خصوص ساخت و سازهای اخیر صورت گرفته در ساوه نیز گفت : ما بنا به تجربه که از گذشته داشتیم پیش بینی می کردیم که در آستانه انتخابات عده ای با سودجویی اقدام به تصرفات و ساخت و سازهای غیرقانونی خواهند کرد ، اما هرگز فکر نمی کردیم که با این حجم از ساخت و سازها و دیوارکشی ها مواجه شویم که به اعتقاد ما این حجم از ساخت و سازهای غیرمجاز ، تاریخی و بی سابقه است .

رییس واحد اجراییات شهرداری ساوه اظهار کرد : طبق برآورد ما ۷۰۸ مورد ساخت و ساز یا دیوارکشی غیرمجاز در آستانه انتخابات ۱۴۰۰ صورت پذیرفته که تاکنون ۱۰۱ مورد که چهار دیواری بوده است تخریب کرده ایم .