ه گزارش ایرنا، «عظیم توسلی» روز یکشنبه در این خصوص گفت: با وجود توصیه‌های فراوان مبنی بر لزوم توجه به رعایت پاکیزگی شهر، این مسئله از سوی برخی نامزدها و هواداران شان نادیده گرفته شد و  آنان پوسترها و تراکت های تبلیغاتی را با استفاده از نوعی چسب بر روی پایه های برق، تندیس ها، نماد های شهری، ستون ها و جداول چسباندند.

وی ادامه داد: جدا سازی این تراکت ها و پوسترهای آغشته به چسب با شستشو امکان پذیر نیست و کارگران زحمتکش شهرداری ناچارند با استفاده از کاردک آنها را جدا کنند که کاری دشوار و زمان بر است.

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساوه عنوان کرد: هواداران نامزدهای انتخاباتی در انتخابات اخیر  با دیوارنویسی ، نصب عکس و پوستر بر دیوارها و مبلمان شهری حدود ۱۰ میلیارد ریال خسارات به شهر  ساوه وارد کردند.

توسلی گفت: اکنون برخی  پوستر و شعارنویسی در نقاط مختلف شهر، اطراف میادین، بلوارها، تیرهای چراغ برق، تابلوها و علائم راهنمایی و رانندگی، پست‌های برق و حتی فضای پیاده روها به چشم می‌خورد.

شهر ساوه با ۲۴۰ هزار نفر جمعیت دارای ۲ منطقه شهرداری و ۹ عضو اصلی در شورای شهر است.